Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Latinamerikainstitutet

Fokus på Latinamerika – studie presenteras och informationsmöte hålls i januari

Stockholms universitet har som målsättning att verka på den globala forsknings- och utbildningsarenan och erbjuda en internationell akademisk miljö. Inom ramen för sitt internationaliseringsarbete besöker Stockholms universitet olika regioner för att skapa nya kontakter, och förstärka befintliga.

Latinamerikainstitutet

Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Nyheter