Institute of Latin American Studies

  1. You are here:
  2. Start
  3. Institute of Latin American Studies

Minor Field Studies-stipendier

Är du intresserad av att inom ramen för examensarbetet utföra en mindre fältstudie i ett utvecklingsland? Romanska och klassiska institutionen har av Universitets- och högskolerådet (UHR) tilldelats tre så kallade Minor Field Studies-stipendier (MFS-stipendier) à 27 000 kronor vardera, vilka kommer att kunna sökas under höstterminen 2015. Syftet med dessa är att stärka mottagarnas intresse och erfarenhet av globala frågor.

New Master’s Course in Area Studies

As a result of collaboration between SUITS, Middle Eastern studies, and the Institute of Latin American Studies, Stockholm University is now introducing a new course in Area Studies.

The Institute of Latin American Studies is a research institute at Stockholm University. It conducts and promotes research and teaching on Latin America. Through seminars, invited lecturers, and publications, it disseminates information about current events in the region. The institute has library and documentation services that are open to the public.

Latest News

  • Samarbete med Folkuniversitetet: 2015-08-27 Latinamerikainstitutet samarbetar under höstterminen med Folkuniversitet i Stockholm för att erbjuda öppna forskningsföreläsningar om aktuella frågor i Latinamerika.
  • Fredrik Uggla i P1-morgon 2015-08-27 Latinamerikainstitutets föreståndare, Fredrik Uggla, medverkade nyligen i P1 Morgon i ett inslag om våldet i El Salvador.”
  • New article on Urban Violence Reduction by Enzo Nussio 2015-06-15 Enzo Nussio, post-doc at LAI, just published a new article (co-authored with Kristian Hoelscher, PRIO) entitled “Understanding Unlikely Successes in Urban Violence Reduction” in the journal Urban Studies.