Nordiska Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nordiska Latinamerikainstitutet

Corona – information till studenter

Kära studenter, p g a den pågående samhällssmittan COVID-19 har vi på Romanska och klassiska institutionen beslutat att ge våra kurser webbaserat under höstterminens första del, dvs från 31 augusti till 2 november. Om omständigheterna tillåter kommer salstentor att äga rum som vanligt vid campus och om inte kommer alternativa examinationer att ordnas. Den preliminära planen är att undervisning på kurser med små studentgrupper ska kunna ges på Campus under andra halvan av terminen, men situationen kan komma att förändras. Senast i september kommer besked om undervisningsform för resterande terminstid att finnas tillgänglig på institutionens hemsida.

Ni kan som vanligt komma i kontakt med studentexpeditionen och studievägledarna via mejl och telefon.

Information om det nya coronaviruset till studenter och medarbetare

 

I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Nordiska Latinamerikainstitutet

Nordiska Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Nyheter