Nordiska Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nordiska Latinamerikainstitutet
Nilas Niklas Björling

Latinamerikainstitut får nordisk status

Nordiska Latinamerikainstitutet är det nya namnet på Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet. Förhoppningen är att stärka den nordiska samverkan inom forskning och utbildning.

Nordiska Latinamerikainstitutet

Nordiska Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Nyheter

  • Kontaktuppgifter för studentärenden 2020-02-05 OBS! Ändrade kontaktuppgifter för studentärenden
  • NILAS at The International workshop “Continentalism: new vision” 2020-01-24 NILAS at the international workshop “Continentalism: new vision” at the Russian State University for the Humanities (RSUH)
  • Allmän viktig information för studenter 2020-01-15 Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i utbildningskatalogen på Stockholms universitets hemsida su.se/utbildning. Kursbeskrivningen förtydligar hur kursen genomförs i praktiken och den finner du på kursens hemsida två månader före kursstart. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. Obs! Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, se su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.