Nordiska Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nordiska Latinamerikainstitutet
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

HT20

Information om undervisningsform för höstterminens andra del (period C-D)

Hej studenter! Nu har vi planerat undervisningen för andra halvan av terminen (3/11-17/1) vid Romanska och klassiska institutionen.

Nordiska Latinamerikainstitutet

Nordiska Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Nyheter