Nordiska Latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nordiska Latinamerikainstitutet
I Corona

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Undervisningsform för vårterminen, sommarterminen och höstterminen 2021

P.g.a. de nya, striktare rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten måste vi tyvärr nu avbryta den gradvisa övergången till campusundervisning

Admiración

Information om salstentor

Institutionen har beslutat att inte ge några salstentor under resterande terminstid.

aktivitet, sommar, Stockholm, student

Sommarstängt på Romanska och klassiska institutionen

Institutionen håller sommarstängt fredagen 25 juni – söndag 8 augusti.

Nordiska Latinamerikainstitutet

Nordiska Latinamerikainstitutets uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Nyheter