Torsdagens öppna föreläsning ”Las mujeres y el proceso de paz en Colombia” med María Paulina Riveros Dueñas, medlem av den colombianska regeringens delegation i Havanna-förhandlingarna, och Rosa Emilia Salamanca, medlem av den colombianska organisationen Red Nacional de Mujeres, var informativ, tankeväckande och välbesökt. Det avslutande samtalet leddes av Enzo Nussio, forskare vid Latinamerikainstitutet, och kretsade kring vikten av att genusfrågor och kvinnors krigserfarenheter ges en central plats i den pågående fredsprocessen.