Den 7 december hölls ett seminarium i riksdagen med fokus på Harald Edelstam och dennes insatser för att rädda människoliv efter kuppen i  Chile 1973. Vid seminariet presenterades också en ny bok, ”Harald Edelstam – hjälte då och nu”.

Eva Zetterberg
Eva Zetterberg

Latinamerikaninstitutets styrelseordföranden, Eva Zetterberg (också ordförande för Svensk-chilenska kulturinstitutet) och institutets föreståndare, Andrés Rivarola, deltog som talare vid evenemanget.
Arrangörerna var Riksdagens venskapsförening Sverige-Chile, Svensk-chilenska kulturinstitutet, Latinamerikainstitutet och Chiles Ambassad.