Latinamerikainstitutets Fredrik Uggla medverkade under den Franska filmfestivalen i Stockholm. Tillsammans med filmvetaren Trond Lundemo och Mónica Hernández Rejón från Panoramica diskuterade han den chilensk-franske filmaren Patricio Guzmáns två senaste filmer i ett samtal om film, politik och minne. Mer om filmen http://franskafilmfestivalen.se/events/le-bouton-de-nacre/