Den 17 december var Fredrik Uggla fakultetsopponent då Anna Cappi disputerade i idé- och lärdomshistoria i Lund. (http://www.kultur.lu.se/institutionen/nyheter/1678/). Cappis avhandling "Den haltande kontinenten: Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí" behandlar sambandet mellan ekonomi och spanskamerikansk identitet i Martís tänkande utifrån ett postkolonialt perspektiv (http://www.kultur.lu.se/institutionen/nyheter/1643/).

Opponenten framhöll avhandlingens originalitet och bidrag, men ifrågasatte i vilken mån de postkoloniala begreppen kan bidra till förståelsen av Martís tänkande. Istället pekade han på den möjliga betydelsen av faktiska händelser och personer i Martís samtid - särskilt den mexikanske presidenten Benito Juárez - för utvecklandet av idén om en latinamerikansk identitet.   

Thomas Kaiserfeld, professor i idé och lärdomshistoria och betygsnämndens ordförande, reflekterar i sin blogg kring disputationen och dess betydelse som akademisk kvalitetsgaranti:

http://lundaprofessorn.blogspot.se/2016/12/disputationer.html"