Militant i mobilisering Chavez. Caracas, 10 januari 2013 av Carmen Michelena
Militant i mobilisering Chavez. Caracas, 10 januari 2013 av Carmen Michelena

Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Panelisterna analyserar el Chavismo, rörelsen som initierades av Venezuelas förre president Hugo Chávez och som efter hans död år 2013 har drivits vidare av landets nuvarande president Nicolás Maduro. De belyser rörelsens framväxt, samt de motsättningar som finns mellan anhängare och motståndare, men också interna spänningar inom de två lägren. Centralt är vilken roll el Chavismo spelar och kommer att spela i dagens och morgondagens venezolanska politik.

Juan Velásquez är docent i genusvetenskap och lyfter fram gräsrotskommunen 22 de Enero, känd för en förortsfeministisk kamp mot den starka och numera våldsamma politiska oppositionen mot den socialistiska regeringen som koncentreras i Chacao – i Östra Caracas. Journalisten och författaren Kajsa Norman fokuserar på kopplingen mellan el Chavismo och Simon Bolívar. Hon beskriver hur arvet efter Bolívar har präglat den andinska regionen och dess ledare, och vad bolivarianismen kan betyda för den framtida utvecklingen.

Panelister:
Kajsa Norman har inriktning på demokratiutveckling och konflikt i Latinamerika och södra Afrika. Hon har skrivit böcker om Kuba, Venezuela, Sydafrika och Zimbabwe. Hennes senaste bok heter “A Hero’s Curse – The Perpetual Liberation of Venezuela” (Hurst Publishers, Oxford University Press, 2017)

Juan Velásquez är universitetslektor vid Göteborgs universitet. Han har utfört fältarbeten i Venezuela, Colombia, Kuba, Bolivia och Nicaragua sedan 2010 och gjort videomaterialet öppet för allmänheten i Vimeo och YouTube. Han har publicerat i tidskrifter som Antipode, Area, Espacio Abierto, Journal of Latin American Studies, och senast i antologin Women, Urbanization and Sustainability (Anita Lacey, red., Palgrave McMillan, London, 2017)

Samtalsledare:
Andrés Rivarola är docent i Ekonomisk historia och föreståndare för Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Språk: Svenska

Välkomna!