Porlamar, Venezuela. September 17th 2016 - Evo Morales - Foto: Ognjen Stevanovic

Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Evo Morales, Bolivias förste president från urbefolkningen, kom till makten 2006 efter ett presidentval där han fick en betryggande majoritet. I ett land där urbefolkningen utgör ungefär halva befolkningen och har utsatts för ett omfattande förtryck under århundraden inledde Morales en reformprocess som innebar förbättrade levnadsförhållandena för de fattiga. Åtgärderna vann stor respekt i omvärlden.

I slutet av november 2017 tillät landets Konstitutionsdomstol ett obegränsat antal omval av sittande president. Detta trots att befolkningen genom folkomröstning hade sagt nej till konstitutionsförändringen. Från regeringshåll har domstolens utslag försvarats med att det garanterar demokratisk kontinuitet och att återvalsmöjligheten är en mänsklig rättighet. Oppositionen, däremot, uppmanade befolkningen att rösta blankt i det val till domare som genomfördes i början av december, detta som en protest mot vad den uppfattade som en auktoritär utveckling. Resultatet i valet blev att två tredjedelar röstade blankt och endast en tredjedel för de kandidater som fanns. Dessutom hävdar kritiska röster att pressfriheten idag har inskränks och att kritisk debatt har försvårats. En liknande diskussion förs också i andra länder i regionen. Nyligen beslöt Ecuador i en folkomröstning att begränsa möjligheterna till omval av landets president.

Utifrån olika perspektiv diskuterar kvällens panel situationen för demokratin i Bolivia.

Panelister:
Francisco Contreras: Sociolog och Latinamerikagruppernas talesperson i politisk
utveckling.

Anna Kaijser: Forskare vid Tema Miljöförändring, Linköpings Universitet. Disputerade 2014 med en avhandling om miljöpolitik och miljörörelser i Bolivia under Evo Morales regering.

Torsten Wetterblad: Utvecklingsekonom knuten till Latinamerikainstitutet med mångårig erfarenhet av Bolivia

Samtalsledare:
Andrés Rivarola
: Docent i ekonomisk historia och föreståndare för Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Språk: Svenska

Välkomna!