Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Efter riksrättsprocessen i augusti förra året då president Dilma Rousseff avsattes av den brasilianska kongressen och vicepresident Michel Temer övertog presidentskapet står Brasilien inför mycket stora utmaningar. Ekonomin befinner sig fortfarande i en djup lågkonjunktur med en stor arbetslöshet och blygsamma tecken på återhämtning. Budgetunderskottet är fortfarande stort och en omfattande pensionsreform för att på sikt minska underskottet möter stort motstånd i kongressen och samhället. Domstolsprocesserna mot korrupta politiker från alla politiska läger fortsätter och antalet politiker i central ställning som hotas av åtal växer. Politikerföraktet är därför mycket utbrett och den stora frågan är om allt detta kan leda till ”politiskt reningsbad” och större förtroende för politiker och det brasilianska politiska systemet framöver.

Kvällens panel diskuterar den pågående krisen och dess konsekvenser på lång och kort sikt. Allt detta relateras till mer djuprotade historiska ojämlikheter och problem i det brasilianska samhället, såsom djupa klasskillnader, arvet från slavepoken och den strukturella rasismen, starka patriarkala strukturer, samt utbredd kriminalitet och korruption.

Paneldeltagare:
Torsten Wetterblad: Utvecklingsekonom och brasilienkännare knuten till Latinamerikainstitutet

Thaïs Machado-Borges: Docent i socialantropologi, ansluten forskare vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet. Thaïs har forskat om olika socio-kulturella aspekter av det brasilianska samhället och haft frågor om medier, populärkultur, genus och konsumtion i fokus för sina studier.

Örjan Bartholdson: Socialantropolog, lektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Örjan forskar om avskogning och människors levnadsförhållanden i Amazonas. Hans avhandling handlade om den afrobrasilianska rörelsen i delstaten Bahia, Brasilien.

Samtalsledare:
Laura Álvarez López: Professor i portugisiska vid Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.

Språk: Svenska

Välkomna!