Photo: Ognjen Stevanovic

Haitis revolution (1791–1804) och självständighet följdes med stort intresse i Stockholm. Stockholmsposten rapporterade om Haiti 276 gånger bara under åren 1802–4. Sverige handlade via sin karibiska koloni Saint Barthélemy med den självständiga svarta nationen trots den franska blockaden, och expeditioner skickades på 1810-talet från Stockholm till Haiti för att sälja vapen. Fredrik Thomasson berättar om Sveriges förhållande med Haiti och om de svenskar som besökte och arbetade i den nya nationen under självständighetens första decennier. Flera av deras reseberättelser ger viktiga nya bidrag till Haitis tidiga historia. 

Fredrik Thomasson. Foto: Sanna Sjöswärd

Föreläsare:

Fredrik Thomasson är historiker vid Uppsala universitet. Han har de senaste åren bland annat skrivit om svenska slavlagar och den svarta befolkningen i kolonin Saint Barthélemy (1784–1878).

Kommentator:

Ale Pålsson är disputerad historiker från Stockholms universitet och universitetslektor vid Högskolan Dalarna. Han har forskat om politisk kultur och nationalitet vid Saint Barthélemy under början av 1800-talet

Språk: Svenska

Välkomna!

Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required