Foto: Pixabay

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet med jordbruket som bas och kaffe som främsta exportvara. Efter revolutionen mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan Sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna kom till makten och startade ett socialt reformprogram, men förlorade sedan ett val och fick lämna regeringen. Efter valet 2007 återkom sandinisterna till makten, och Daniel Ortega blev på nytt president. Omfattande protester bröt ut våren 2018 riktade mot de tilltagande missförhållandena i landet. Oroligheterna slogs tillbaka med hårda tag som ledde till många dödsfall. Ortegas styre har blivit alltmer maktfullkomligt och auktoritärt, och demonstrationsrätt och pressfrihet har satts ur spel. På senare tid har dock en stor del av de politiska fångarna, dock inte samtliga, frigivits och i många fall i stället satts i husarrest.
Landet har hamnat i politisk och ekonomisk kris. Utvecklingen har gått från en beundrad revolution med målet att förbättra villkoren för landets fattiga befolkning och ett coolt turistland till våld och förtryck. Hur kunde detta hända? Vilken utveckling kan förväntas i Nicaragua?

Medverkande:

Charlotte Bergendal, programsamordnare, Act Svenska kyrkan.

Erik Halkjaer, frilandsjournalist, ordförande i Reportrar utan gränser

Björn Lindh, kommunikationschef i Olof Palmes Internationella Center

Samtalsledare:

Eva Zetterberg, tidigare svensk ambassadör i Nicaragua.

Välkomna!

Arrangör: ABF Stockholm, Olof Palmes Internationella Center och Latinamerikainstitutet
Kontakt: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs