Arrangör: Latinamerikainstitutet
Kontakt: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs

Foton: Tommy Alvén & Charles Wollertz - Mostphotos
Foton: Tommy Alvén & Charles Wollertz - Mostphotos

Ett par dokument från slutet av 1810-talet antyder att Jean-Baptiste Bernadotte, sedermera kung Karl XIV Johan av Sverige och det nuvarande kungahusets anfader, erbjöd en svensk kandidat till det självständiga Argentinas kungakrona. Hela historien är tämligen okänd, svårtolkad och närmast bisarr. Den svenske agent som agerade på Bernadottes vägnar i Argentina är dock känd – major Johan Adam Graaner. En del i den samtida historiska kontexten stödjer också den hypotes som har framförts av vissa, nämligen att kungakandidaten ifråga var ingen mindre än Bernadotte själv. En helhetsanalys av den samtida historiska dokumentationen, den politiska situationen i Sverige och Argentina och Bernadottes egen person pekar dock snarare åt ett annat håll.

Föreläsare
Dag Retsö: Docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Författare till böckerna ”Brasilien historia” och ”Femhundra år av latinamerikansk historia: Inget sammanbrott, inget genombrott”.

Kommentator
Fredrik Thomasson: Forskare i historia vid Uppsala universitet. Kolonialhistoriker med svenska Saint Barthélemy som specialitet.

Språk: Svenska

Välkomna!