Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

I slutet av november avled Fidel Castro, som varit Kubas ledare sedan revolutionen 1959 och som efterträddes som president under sina sista levnadsår av yngre brodern Raúl. Fidel har väckt stark världsomfattande uppmärksamhet under mer än ett halvsekel. Han hyllades och kritiserades vid sin bortgång. Han hyllades för sin långvariga ledarroll för utvecklingsländerna, och de satsningar som gjorts nationellt och som gynnat tidigare eftersatta grupper, såsom allmän och fri sjuk- och hälsovård och gratis utbildning. Han kritiserades för inskränkningar i mänskliga rättigheter och det stora antalet politiska fångar i landet. CIA påstås ha försökt mörda honom mer än 600 gånger. USAs handelsbojkott mot Kuba har starkt försämrat landets ekonomi och begränsat dess politiska handlingsutrymme.

Hur ska Fidel Castro och hans epok på Kuba bedömas? Vilken utveckling kan nu väntas på Kuba?


Panelister:
Mona Rosendahl, professor emeritus i Latinamerikakunskap vid Stockholms universitet och tidigare föreståndare för Latinamerikainstitutet

René Vazquez Díaz, Författare och översättare

Annika Söder, kabinettsekreterare, utrikesdepartementet

Samtalsledare:
Andrés Rivarola, föreståndare vid Latinamerikainstitutet.

Välkomna!