Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Haiti är ett av världens fattigaste och mest olycksdrabbade länder. Nästan 60 procent av befolkningen lever i fattigdom och 25 procent i extrem fattigdom. I januari 2010 drabbades landet av en förödande jordbävning och 2016 förstörde en orkan den sydvästra delen av landet.

Vilka problem har Haiti på kort och på lång sikt? Är det möjligt att ge människorna en anständig levnadsstandard under vår livstid? Vilka faktorer håller tillbaka utvecklingen? Hur ser Haitis ekonomi ut? Vilken roll spelar politiken? Vad kommer landets nyvalde president att göra? Vad gör det internationella samfundet? Panelen diskuterar även den mycket inflammerade relationen till grannlandet Dominikanska Republiken, där hundratusentals människor med haitiskt ursprung lever under svåra omständigheter och systematisk förföljelse, en situation de trots allt föredrar framför att bli kvar i Haiti.

Panelen består av Mariann Eriksson, generalsekreterare för hjälporganisationen Plan International, professor Mats Lundahl från Handelshögskolan och Latinamerikainstitutet och Jørgen Sørlie Yri, universitetslektor på Institutt for språk og litteratur på Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim. Diskussionen leds av Sveriges Haitiambassadör Elisabeth Eklund.

Språk: Svenska

Välkomna!