Foto: Ulf Aneer
Foto: Ulf Aneer

El Salvador är ett av de våldsammaste länder som inte befinner sig i direkt krig. I en ständigt eskalerande våldsspiral står rivaliserande gäng mot staten och polismakten. Oavsett om regeringsmakten har innehafts av FMLN - den forna gerillarörelsens politiska parti – eller högerns ARENA, har den hårda handens politik dominerat statsmaktens försök att vända utvecklingen.


Kvällens seminarium analyserar dagens El Salvador genom att dels blicka tillbaka mot 1980-talets blodiga inbördeskrig, dels skärskåda de strukturella reformförslag som har utlovats av landets nya administration. I fokus för diskussionen står två salvadoraner; den år 2018 helgonförklarade ärkebiskopen Oscar Romero, och den nyvalde presidenten Nayib Bukele. Medan Romero genom personligt mod och betydande insatser för landets fattiga personifierar kampen mot ojämlikhet, förtryck och effekterna av utländska intressen, representerar Bukele, för många, en möjlig väg bort från det våld och den otrygghet som har präglat landets moderna historia.

Föreläsare:
Ulf Aneer är frilansande fotojournalist med 40 års erfarenhet av de centralamerikanska konfliktländerna. Under sina många resor har han kommit nära de personer, händelser och platser som spelat en betydande roll i Centralamerikas nutidshistoria men även följt generationers vardagsliv och kamp i Latinamerikas mest våldsdrabbade region.

Erik Halkjaer är frilansjournalist och har bevakat El Salvador i 19 år

Språk: Svenska

Välkomna!

Arrangör: Latinamerikainstitutet
Kontakt: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs