Guatemala - Lake Atitlan

De nationella och internationella protesterna är högljudda efter att Guatemalas president Jimmy Morales nyligen meddelade att Cicig – den oberoende och FN-stödda kommission som sedan 2006 utreder korruption och straffrihet inom den guatemalanska statsapparaten – med omedelbar verkan ska avsluta det mandat som skulle ha löpt ut i september i år. Efter att landets författningsdomstol har diskvalificerat beslutet har konflikten ökat, den politiska osäkerheten intensifierats och domstolens ledamöter satts under press. Från presidentens håll heter det att kommissionen blandar sig i landets interna angelägenheter och att dess mandat strider mot nationell och internationell lagstiftning. Till saken hör att Cicig utreder korruptionsanklagelser riktade mot presidenten själv i samband med valrörelsen år 2015. Denna utredning har nu kommit fram till ett stadium där Cicig har bett att presidentens åtalsimmunitet ska hävas för att fallet ska kunna prövas i domstol.

Kvällens panel diskuterar korruptionen och straffriheten inom den guatemalanska rättsstaten. I fokus ligger Cicig och den senaste händelseutvecklingen. Vilken betydelse har kommissionen spelat för stärkandet av den guatemalanska rättsstaten? Skulle Cicig-modellen kunna användas i de likaledes korruptionstyngda grannländerna Nicaragua och Honduras? Känner Morales att han har stöd i sitt agerande från Nicaragua och Honduras? Vilka krafter har Morales bakom sig när han tar strid mot FN och en stor del av det internationella samfundet? På vilka sätt har Cicig stötts av inhemska civilsamhällesaktörer såsom MR-organisationer och katolska kyrkan? Vilken betydelse har det svenska biståndet spelat i stärkandet av kommissionens mandat och hur har detta påverkat vår relation med Guatemala?


Panelister:
Jaime Barrios
Journalist, skribent och ansvarig redaktör för det digitala magasinet Gazeta. Tidigare samordnare av informationsprojekt på Forum Syd och dessförinnan lektor vid Universidad San Carlos i Guatemala.

Joakim Olsson
Biståndsarbetare som arbetat i Guatemala under perioden 1995-2005 samt upprätthållit nära kontakt med landet sedan dess.

Ewa Werner-Dahlin
Latinamerikakännare, tidigare Sida-chef och Ambassadör i Guatemala

Samtalsledare:
Eva Zetterberg
Ordförande för Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK) och tidigare Ambassadör i Peru, Chile och Nicaragua.

Språk: Svenska

Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet och Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Välkomna!