Arrangör: Latinamerikainstitutet
Kontakt: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs

Under de senaste årtiondena har brasilianska regeringar valt att prioritera säkerhetsfrågor och ”kriget mot droger”. En välkänd del av det har varit polisens försök att ”rensa upp” i Rio de Janeiros favelas. Favelas är arbetarklassområden där ungefär två miljoner av stadens invånare bor och där invånarna är betydligt yngre jämfört med andra delar av staden. De här områdena har i ökande grad militariserats och konflikter mellan gäng, milis och polis utgör en del av vardagen för många favelabor. Hur är det egentligen att vara ung i den här kontexten? Jag har försökt att ta reda på detta genom att studera unga människors liv genom den i Rio de Janeiro enormt populära musik- och dans-stilen baile funk som på ett eller annat sätt engagerar de flesta unga i favelas. Många av funkens texter är sexuellt explicita eller beskriver gäng- och polisvåld. De texter som anses uppmuntra till våld är förbjudna enligt lag. Varje helg organiseras gigantiska dansfester, bailes, runt omkring i Rio. Liksom de flesta andra större sociala evenemang i favelas, finansieras också dessa fester av de lokala gäng som styr här. Bailes är en mötesplats för människor i olika åldrar och är oerhört viktiga ekonomiska och politiska knutpunkter. Med utgångspunkt i baile funk kommer den här presentationen att handla om favelabors relationer till varandra, till de lokala gängen, till kyrkorna och till staten.

Föreläsare:
Hannah Pollack Sarnecki har nyligen doktorerat i socialantropologi vid Stockholms Universitet. Hennes forskningsområden rör bland annat ungdomar, våld och suveränitet. Hon har tidigare skrivit en masteruppsats om kubanska hiphoppares relation till den kubanska staten.

Kommentator
Thaïs Machado-Borges. Docent i socialantropologi och ansluten forskare vid Latinamerikainstitutet.


Språk: Svenska

Välkomna!