Jair Bolsonaro, tidigare officer, tillträdde presidentämbetet i januari 2019, som han valdes till på ett nationalkonservativt budskap. Missnöje med landets ekonomi – en djup och långvarig lågkonjunktur – var ett viktigt skäl till Bolsonaros valvinst. I valrörelsen lovade han bland annat omfattande privatiseringar, hårdare tag mot brottsligheten och liberalisering av tillgången till skjutvapen. Han driver en konfrontatorisk politik som yttrar sig i hans hyllningar om militärens roll under Brasiliens diktaturperiod samt i hans förnekelse om allvarliga klimatförändringar. Det gick flera dagar Jair Bolsonaro överhuvudtaget brydde sig om bränderna i Amazonas som pågick under sommaren 2019. Med sina kontroversiella uttalanden dominerar han utrymmet i massmedierna.

Mer information »

Medverkande: 

Lennart Kjörling, journalist, författare och mångårig biståndsarbetare i Brasilien
Thais Machado Borges, docent i socialantropologi  och universitetslektor vid Nordiska Latinamerikainstitutet
Torsten Wetterblad, forskare och Brasilienkännare

Samtalsledare: 

Laura Alvarez Lopez, professor i portugisiska vid Stockholms universitet

Mer information »