Den 19:e november går Chile till president-, regional-, och parlamentsval. I presidentvalet ställs högerns kandidat, den förre presidenten Sebastián Piñera (2010-2014), mot ett splittrat center-vänsterblock. Valkampanjen har präglats av hätska utspel och splittring, både mellan huvudkandidaterna och inom den koalition, Nueva Mayoría, som utgör regeringsunderlaget för Michelle Bachelet, landets nuvarande president. Seminariet diskuterar valets huvudfrågor och vad olika valresultat kan innebära för Chiles framtid. En sådan fråga är den s.k. mapuchekonflikten vars intensitet har ökad markant på senare tid. Den handlar om mark, självständighet och en antiterroristlag från Pinochets diktaturregim. En viktig aspekt är även att chilenare bosatta utomlands nu för första gången tillåts att rösta.

Panelister:
Jorge Calbucura
Filosofie doktor i Sociologi och lektor i socialt arbete vid Mittuniversitetet.

Paulina de los Reyes
Professor i ekonomisk historia, ekonomisk historiska institutionen, Stockholms universitet.

Stefan de Vylder
Internationell ekonom, debattör och Chilekännare

Samtalsledare:
Fredrik Uggla
Professor i Latinamerikakunskap, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.
 

Arrangör/Organiser: Latinamerikainstitutet, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Svensk-Chilenska Kulturinstitutet (SCHIK)
Kontakt/Contact: Magnus Lembke
Ingen föranmälan krävs/No registration required

Välkomna!