Nordic Institute of Latin American Studies

  1. You are here:
  2. Start
  3. Nordic Institute of Latin American Studies
Nilas Niklas Björling

Institute of Latin American Studies acquires Nordic status

The Nordic Institute of Latin American Studies is the new name of the Institute of Latin American Studies at Stockholm University. The hope is that this will enhance Nordic collaboration in the areas of research and education.

La_Globe Inaug

A joint Master’s programme inaugurated in Salamanca

The first semester in Salamanca, the second in Stockholm and the third in Paris. This is what the new Master’s programme on Latin America and Europe, part of the Erasmus mundus joint Master’s programme, offers its students.

The Nordic Institute of Latin American Studies is a research institute at Stockholm University. It conducts and promotes research and teaching on Latin America. Through seminars, invited lecturers, and publications, it disseminates information about current events in the region. The institute has library and documentation services that are open to the public.

Latest News

  • Kontaktuppgifter för studentärenden 2020-02-05 OBS! Ändrade kontaktuppgifter för studentärenden
  • NILAS at The International workshop “Continentalism: new vision” 2020-01-24 NILAS at the international workshop “Continentalism: new vision” at the Russian State University for the Humanities (RSUH)
  • Allmän viktig information för studenter 2020-01-15 Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i utbildningskatalogen på Stockholms universitets hemsida su.se/utbildning. Kursbeskrivningen förtydligar hur kursen genomförs i praktiken och den finner du på kursens hemsida två månader före kursstart. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. Obs! Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, se su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.