Institute of Latin American Studies

  1. You are here:
  2. Start
  3. Institute of Latin American Studies

Fokus på Latinamerika – studie presenteras och informationsmöte hålls i januari

Stockholms universitet har som målsättning att verka på den globala forsknings- och utbildningsarenan och erbjuda en internationell akademisk miljö. Inom ramen för sitt internationaliseringsarbete besöker Stockholms universitet olika regioner för att skapa nya kontakter, och förstärka befintliga.

The Institute of Latin American Studies is a research institute at Stockholm University. It conducts and promotes research and teaching on Latin America. Through seminars, invited lecturers, and publications, it disseminates information about current events in the region. The institute has library and documentation services that are open to the public.

Latest News